Drejtoritë

Drejtoria e Prodhimit dhe Mirëmbajtjes
Drejtoria e Financë- Administratë
Drejtoria e Ndriçimit Publik dhe Sinjalistikës
Drejtoria e Kullimit dhe Rrugëve Rurale

Galeri

Ndriçim rruge
Asfaltim rrugësh
Mirëmbajtje rruge
Instalime semaforësh led

Copyright © Krijimi dhe mirëmbajtja e këtij website mundësohet nga DPTIIDH